ko biết luồng này có còn ai k ạ ? e thấy bác kipphongtran hỏi ở trên rất đúng , cái cần hỏi nhất lại ko thấy có ai hỏi ? đó là kĩ thuật layout ntn cho hợp lý , bác superhieu1 có nhắc đến là đi dây vòng cung,rồi tính độ rộng các thứ để...