Chào bạn !

mình cũng mới học vi điều khiển và lập trình thôi , nhưng mình thấy vấn đề của bạn nằm ở chỗ hàm ghi va đọc epprom.
cụ thể là ở hàm ghi epprom bạn lấy chỉ số (nnn) làm chỉ số để truy cập từng phần tử...