Anh có thể tìm mua IC 74HC04 , bán rất nhiều tại các tiệm điện tử ạ....