Bạn mua số lượng lớn không? Mình sẽ hỗ trợ cho bạn nhé...