tiêu thụ điện để lấy nhiệt đọ thì dùng cái gì tốn điện ít nhất mà nhiệt cao nhất vậy mọi người ... dùng cho máy ấp trứng nhiệt độ cần 37 độ c...