tui mua nhầm con biến trở cúc áo gì đó 504 500k thành 104 100k
vậy trên lệch 400k thì có khác biệt gì ko vậy
dùng cho mạch cản điện 220v xuống dưới 100v cho máy nội địa nhật bải
ai xem bít chỉ giúp tui nha