Anh chị cho em hỏi ký hiệu này trong mạch nghĩa là gì thế nhỉ? Em dùng Google Image Search mà chưa ra.
Xin cảm ơn.