Các cao nhân cho hỏi, e định làm mạch điều tốc cho 2 động cơ bằng xung PWM , nhưng mà dùng 2 con ic 555 làm 2 mạch riêng biệt thì nó rườm rà quá, có cách nào tinh gọn dùng 1 mạch duy nhất xuất ra 2 xung điều tốc riêng biệt ko nhỉ?