Được tổ chức lần đầu vào năm học 2008-2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, cuộc thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật VISEF luôn là sân chơi khoa học lớn nhất cho học sinh bậc THCS và THPT tại Việt Nam. Với mục tiêu hàng đầu là “Khuyến...