e cũng chỉ mới tìm hiểu về điện tử mong dk giúp đỡ ạ cho e hỏi là mắc transistor như kia để làm gì có phải để làm tăng hệ số khuếch đại k ạ....