em chào anh chị
e có bài tập về simulink matlab là mô phỏng hệ thống sau:
e muốn hỏi là các user kia thì dùng block nào và chaostic sequence thì tạo kiểu gì ạ . e cảm ơn...