Bác nào cần in giấy ảnh, giấy cứng, giấy bìa có thể đặt in online tới bên mình 87 Trần Đại Nghĩa: https://inthienhang.com/gia-in-mau-a...-nhieu-47.html