là thế này minh có sao chép code nrf24l01 của atmega8 sang atmega16 thì nó báo lỗi như trong ảnh mình đã dò rất kỹ mà không hiểu lỗi này là sao!
mọi người ai có nhiều kinh nghiệm lập trình trên codeAVR có thể chỉ giúp mình với ạ
...