E cũng có bài viết rất chi tiết về tụ điện tại đây https://dienlanhdh.com/tu-dien-la-gi/ các bác có thể tham khảo nhé