Bác nào biết về mạch này giúp em với. Em cần mạch điều khiển trễ cho chốt khóa điện tức đơn giản dễ hiểu là bấm nút exit sau 1 khoảng thời gian trễ khóa mở ra và tự đóng lại được.