Các bác ai biết ở đâu nhận quấn cuộn cảm loại này cho em xin địa chỉ với ạ!
...