Hi all,

Mình thấy topic này hay mà sao từ tháng 7/2017 đến nay không ai vào chia sẻ, trao đổi nữa nhỉ?

Mình làm về máy giúp thở Puritan Bennett, Acutronic, ...