Mô tả chi tiết công việc tại Hoàng Anh mall

- Thực hiện công tác Sales & Marketing: giao dịch đàm phán với khách hàng, tìm kiếm khách hàng mới, giới thiệu sản phẩm mới, thực hiện các chương trình tiếp thị quảng cáo, chăm sóc khách hàng...