mình có một mạch điều khiển quạt sử dụng remote để điều khiển qua sóng hồng ngoại sử dụng Nuvonton ai có code hồng ngoại con này không cho mình tham khảo với ạ