Mặt trời và trái đất được hình thành cách đây khoảng 4.5 tỉ năm về trước, và sự sống đầu tiên trên trái đất xuất hiện vào khoảng 3.7 đến 4.3 tỉ năm trước đây. Kể từ đó, mọi sinh vật sống trên trái đất đều tiến hóa dưới...