*Số lượng: 01 tại TP.HCM; 01 tại Hà Nội;

*Mức lương: Từ 07 - 12 triệu đồng;

*Mô tả công việc:
- Tìm kiếm Dự án và khách hàng mới;
- Chăm sóc khách hàng cũ;
- Cập nhật sản phẩm mới và giá cả sản phẩm;
- Tư vấn, giới...