Cảm ơn bác cho em hướng. Để em nghiên cứu thử có gì em sẽ quay hỏi sau ạ....