Công ty TNHH Vector Fabrication ( Việt-Nam ) là công ty 100% vốn đầu tư nước ngòai chuyên sản xuất bảng mạch in điện tử, có nhà máy đặt tại khu công nghiệp Vn-Singapore. Nhằm chuẩn bị bộ khung nhân sự cho nhà máy năm 2020, công ty cần tuyển...