Hiện tại, ở trường mình đang có chương trình học bổng LG Track với mức học bổng là 1000$/ sv dành cho các bạn sinh viên năm 3 ngành kỹ thuật với điều kiện bắt buộc làm việc 2 năm tại 1 trong 3 công ty LGE, LGD, LGI tại Hải Phòng và được...