Bạn có thể tham khảo tại đây nhé!
Dòng TP-Link WR841 này không hề khó kiếm.

https://www.tp-link.com/vn/support/faq/