Cháu cảm ơn chú Mướp nhiều ạ đúng là cắm xong thì cả 2 ổ đều có điện. Chỉ hơi nhọc chỗ tìm mối đứt thôi ạ ...