Em có mô hình này nhưng mãi vẫn không hiểu, tra thông tin thì không thấy
bác nào giúp em giải thích mô hình này với ạ...