Chào anh em diễn đàn. Em muốn mua mạch trạm hàn (tool-210) hay (T12 JBC station) và tay hàn JBC nhái. Mạch này dùng kết hợp với tay hàn và mũi hàn JBC. Em nghe nói ở Nhật Tảo có bán nhưng không biết địa chỉ chỗ nào. Nhờ anh em giúp đỡ vì e là thành viên mới....