Hômnào thử làm theo xem sao hehe. Nhà em có cái hầm muỗi cứ phải gọi là đàn nhung nhúc. Tks bác đã chia sẻ nhé.