Chào bạn!
Nếu bạn chán con mx-1000 có thể thanh lí lại cho mình nhé. Sđt: 0782074488