Hello các bạn. Mình đang cần 3 cái lò nung di động tương tự cái này (https://vapoven.com/product/vapoven-...uction-heater/)

Về linh kiện các bạn tham khảo ở đây (https://vapoven.com/product/vapoven-elements/)

Đây sẽ là 1 cái lò nung, dùng để cắm máy thuốc lá...