Cảm on bác chia sẻ,cty làm biến áp nho nhỏ như hình đính kèm, quấn nhiều lớp,gồm 1 cuộn sơ cấp và nhiều cuộn thứ cấp, cứ mỗi lớp cách nhau bằng băng keo , thì cty dùng máy quấn tự động cài đặt số vòng sẵn , chỉ sợ công nhân thao...