Hàn thiếc vào pcb pad đồng 2 lớp nó khá lâu chảy hơn pad thiếc bình thường,, có cách nào nhanh không ạ