Nối tiếp thì toàn tiếng treble, ss thì toàn tiếng bass+mid...