Số Lượng : 04 người

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
  • Sửa chữa, bảo trì xe nâng điện và xe nâng động cơ
  • Duy trì hoạt động của các thiết bị xe nâng ở tình trạng tốt nhất.
  • Thông báo kịp thời và đầy đủ cho cấp trên về những vấn đề hoặc sự cố không bình thường.
  • Có thể tăng ca khi được yêu cầu

...