​ ​chuyện là em đang làm bài qua môn về sử dụng cảm biến nhiệt độ lm35 đo nhiệt độ và hiển thị qua LCD trên atmega128. Các bác ai có code thì share cho em với ạ.. với cả chỉ e luôn cách nối dây thì tuyệt. môn này em thấy khó quá

...