Hiện tượng:
- Các camera khác lên hình nhưng có một hoặc hai camera không lên hình .
- Tất cả các camera đều không lên hình ( lỗi này có thể do cháy nguồn nuôi điện cho camera hoặc do đầu ghi hình )


Nguyên nhân:
- Do mắt camera bị hỏng
- Do nguồn nuôi điện
...