Mình đấu mạch đơn giản dùng khởi động từ và nút nhấn ON OFF. Nhấn ON và OFF ok rồi, nhưng vấn đề nằm ở chỗ khởi động từ đang bút mà mất điện, khi có điện trở lại nó lại không tự hút. Mình lại phải ấn ON. Có cách nào để nó khôi phục lại trạng thái ON khi có điện trở lại không ạ?