Cho e đào lên chủ đề này một chút là muốn hỏi mấy con ic thu hồng ngoại này là thời gian nó xử lý xong tín hiệu mất bao lâu ạ, tính từ lúc nó nhận tín hiệu đến lúc nó xử lý xong tín hiệu , mong các a, các chú chỉ giáo ạ