Em đang làm đồ án Điều khiển Đc 1 chiều 4 nút bấm ứng với 4 chế độ "thuận, nghịch, tăng, giảm" và hiển thị tên chế độ lên LCD. Em đã làm đc thuận và nghịch hiển thị LCD rồi. Nhưng không biết cách làm tăng giảm tốc độ....