Mong mọi người giúp đỡ và chỉ rõ cho em cách điều khiển động cơ điện một chiều để điều khiển đồng tốc 2 băng tải ạ