chào ad ạ
mong ad tải giúp em tài liệu
https://m.123doc.net/document/516000...moi-truong.htm
mail của em : honghackhung@gmail.com