Em là người mới tiếp xúc với điện tử. Mong các anh chị giúp đỡ.
Em có bài tập điều khiển 5 van điện từ khí nén dùng Arduino. Em có tìm hiểu trên mạng nhưng còn nhiều kiến thức em k hiểu.
Mong anh chị có kinh nghiệm giúp em phương...