Ai có sơ đồ mạch điện con máy ép miệng.túi dập chân m5-300 này k cho e xin với ạ