Xin chào các bạn!

Mình không phải dân điện tử. Mình cần đặt làm một mạch nạp các bài nhạc từ máy tính vào bộ nhạc đồ chơi như hình, bộ nhạc này của tàu nên toàn bài hát tàu mình muốn tự nạp nhạc tiếng Việt vào đó....