Nhờ các bác xem, đọc hộ trị số điện dung em tụ này để em có thể thay tương đương. Em tìm trên mạng mãi không ra con giống vậy