Em là sinh viên mới vào ngành và lần đầu sử dụng diễn đàn mong mọi người thông cảm và giúp đỡ. Em có gặp vấn đề khi tạo project của Tia Portal v16. Sau khi build hết và chạy simulation của HMI Device, màn hình HMI hiện lên và tắt ngay lập...