Cho mình hỏi xíu: nếu chưa gắn BAX, chỉ chạy thử board dao động thì chỉnh VR và đo áp tại chân 1 là mấy vol thì an toàn ạ (lo lắng khi lắp BAX vào mà lỡ nó bị áp quá cao > 400vdc thì sẽ hỏng mạch), trở hồi tiếp gắn 1M Ohmn có được không hay phải đúng 3x301 kilo Ohmn ạ. Cảm ơn anh....