Mình có máy đo huyết áp Microlife A200 AFIB nhưng bị chảy pin ăn mòn mất bản mạch in (PCB). Bạn nào có dùng máy tương tự gửi giúp bản chụp mạch in của máy hoặc có sơ đồ điện thì gửi giúp, xin cám ơn rất nhiều....