Mình đang sử dụng Panel 6182, gần đây khi chạy RSview ME Station 2.0 để mở file Mer thì bị báo lỗi thiếu bản quyền này. Trước đây máy vẫn chạy ổn định, chỉ xuất hiện khi bị treo máy do RAM tiếp xúc kém. Mọi người ai có kinh nghiệm xử lý thì giúp mình với. Cám ơn rất nhiều!