Xin chào tất cả mọi người. Máy in HP của tôi không hoạt động bình thường. Tôi muốn đặt lại nó, nhưng tôi chưa làm điều đó trước đây. Làm theo các bước trong hướng dẫn này có an toàn không? Cảm ơn bạn trước vì bất kỳ phản hồi nào về vấn đề này.