Bên công ty máy phát điện Hoàng Kim đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau :

1. Thợ điện ( 5 Người )
- Lắp đặt tủ ATS,SX tủ điện
- Sửa chữa hệ thống điện máy phát,điện dân dụng
- Lắp đặt hệ thống điện và máy phát...