Tôi có 1 tv android dùng board HK.T.RT2831P738 cứ chạy được một lúc là tự tắt, sờ cục biến áp xung và tản nhiệt chip thấy tương đối nóng. Mong mọi người phán giúp xem có thể lỗi phần nào để tôi sửa mò. Tôi là dân không chuyên mong giúp.